Konkurs pt.” Dbajmy o środowisko”

Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w Konkursie :
1.„Dbajmy o środowisko” – najlepszy plakat
Regulamin
1.Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna w Bystrej Podhalańskiej przy współpracy Biblioteki Szkolnej.
2.Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności
plastycznych dzieci, kształtowanie wyobraźni oraz pielęgnowanie tradycji, kultury a także ochrona naturalnego środowiska naszego regionu.
3.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych z terenu Bystrej Podhalańskiej
4.Termin składania prac do 15 –go kwietnia do Biblioteki Publicznej .
5. Konkurs będzie rozstrzygany w 4 kategoriach: klasy O Przedszkola Publicznego, kl I – III, kl.IV-VIII Szkoły Podstawowej, młodzież szkół średnich i dorośli.
6. Przewidziane NAGRODY nie tylko książkowe wręczone w Dniu Ziemi -22 kwietnia.
7. Wymiary prac : Format A3 i A4 ; technika dowolna.
8. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i pozostają do jego dyspozycji.
9. Zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny. Wzór zgody do pobrania z biblioteki. Zgody uczestników konkursu należy dostarczyć wraz z dostarczeniem pracy.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystanie go w celach promocyjnych biblioteki.

spacer