„Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,

                          zapraszający każdego w progi.

                                      Wejdź gościu i stań się przyjacielem.”

                                                                                                                                                              Jan Wiktor

Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie zaprasza do korzystania z swoich usług i ofert:

  • zbiory biblioteczne udostępniane są  do domu i na miejscu, w tym :

–    literatura piękna dla dzieci i młodzieży (bajeczki i wierszyki dla najmłodszych,  opowiadania, powieści obyczajowe,

fantasy, przygodowe i inne)

–     literatura piękna dla dorosłych (powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne, kryminalne, przygodowe i inne)

–     literatura popularno – naukowa  ze wszystkich dziedzin wiedzy (psychologii, pedagogiki, ekonomii, nauk

humanistycznych i przyrodniczych)

–     księgozbiór informacyjny (słowniki, leksykony, atlasy, encyklopedie)

–    lektury szkolne oraz ich opracowania (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

–    zbiory regionalne (gromadzone na bieżąco materiały dotyczące gminy Bystra -Sidzina

i okolic takie jak publikacje książkowe, foldery, biuletyny i inne)

–   audiobooki

–  czasopisma

  • możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych

– bezpłatny dostęp do Internetu

– skanowanie, zapisywanie na własnych nośnikach elektronicznych

–  skorzystanie  z multimediów, pakietu Microsoft  Office Word,

– drukowanie, usługi kserograficzne

  • działalność oświatowa i kulturalna

–  upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa

–   zajęcia czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne i inne

–  biblioteka jako świetlica (miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych), gdzie mogą spędzić swój czas wolny od

nauki i innych zajęć.