O Bibliotece

1948 – 2018

70 lat Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej

Trochę historii i statystyki.

Biblioteka Publiczna w Bystrej powstała w 1948 r. Działała przy siedzibie tzw. Zarządu Gminnego w Bystrej . Mieściła się w prywatnym domu państwa Główków na roli Kowalczykowej. W 1974 r. zarządzeniem naczelnika gminy inż. Z. Podsadeckiego zatwierdzono statut Gminnej Biblioteki w Bystrej ; podlegała ona wydziałowi Oświaty i Wychowania Kultury Fizycznej w Suchej Beskidzkiej. Biblioteka w tym czasie mieściła się w budynku starej Szkoły Podstawowej w Bystrej.W latach od 1960 do 1976 r. kierownikiem była Pani Józefa Mikołajczyk. W 1976 r prace podejmuje P. Jadwiga Maciaszek. Bibliotekę w tym czasie przeniesiono do budynku OSP.Od 1982 pracuje p. Grażyna Sutor. Po utworzeniu Gminy Bystra-Sidzina ponownie przeniesiono Bibliotekę do budynku Starej Szkoły. W 1992 uchwałą Rady Gminy Bystra –Sidzina utworzono bibliotekę o nazwie : Wiejska Biblioteka w Bystrej.

W roku 2000 decyzją nowego wójta Pana Andrzeja Basiury Bibliotekę przeniesiono do miejscowego Ośrodka Zdrowia na pierwsze piętro do byłego mieszkania. Literaturę rozmieszczonow pokojach według tematyki: literatura popularno naukowa, literatura piękna dla dorosłych, literatura dla dzieci. Dokonano dużej selekcji przestarzałych książek przy pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W roku 2001 uchwałą Rady Gminy Bystra –Sidzina powołano i nadano nowy statut Bibliotekomz nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej z Filią w Sidzinie. Biblioteka stała się samorządową instytucją kultury której, organizatorem jest Gmina Bystra –Sidzina. Biblioteka działała w ramach Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu z siedzibą w Sidzinie.

W 2004 roku w Bibliotece Publicznej w Bystrej zarejestrowano ok. 680 czytelników. Księgozbiór liczył ok. 11150 książek.Liczba wypożyczeń w tymże roku przekroczyła 7630 egzemplarzy . Oprócz własnych zbiorów Biblioteka otrzymała dary książkowe od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej i od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Gminy Bystra- Sidzina i czytelników biblioteki oraz mieszkańców.W 2004 r. w ramach programu IKONKA , który ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu ludziom z małych miejscowości, biblioteka otrzymała bezpłatnie trzy komputery z łączem internetowym od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie.Komputery te służą obecnie użytkownikom w czytelni w celu wyszukiwania potrzebnych informacji oraz dzieciom w celach rozrywkowych.W roku 2005 uchwałą Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2005 r. powstają dwie samodzielne instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie. W 2010 r. Wójt Gminy Aureliusz Kania przenosi Gminną Bibliotekę Publiczną w Bystrej na parter byłego Ośrodka Zdrowia. Biblioteka zyskała podjazd dla niepełnosprawnych, dzięki temu osoby te nie mają kłopotów z wypożyczaniem książek.

   W 2011 biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek realizowanym w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Otrzymała w darze komputer , drukarkę , urządzenie wielofunkcyjne.W 2013 roku realizuje projekt fundacji J.A. Komeńskiego: „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców przy współpracy Świetlicy Środowiskowej. Projekt wprowadził do oferty biblioteki cykl zajęć przeznaczonych dla małych dzieci i ich rodziców oraz „Biblioteczkę dla Najmłodszych”. W konkursie na „Wesołą przekąskę” wykonaną z warzyw i owoców grupa zabawowa przy bibliotece zajęła I miejsce. Nagrodą są pomoce edukacyjne ufundowane przez fundację J. A. Komeńskiego.W 2015 rGminna Biblioteka Publiczna w Bystrej znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. To program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2015. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. W zakresie otrzymanego dofinansowania biblioteka zakupi sprzęt komputerowy (3 szt.) , drukarkę laserową, czytnik kodów kreskowych oraz niezbędne oprogramowanie.W 2015 powstaje przy bibliotece Dyskusyjny Klub książki dla dzieci, który poprzez czytanie książek i spotkania autorskie zachęca innych do czytania.W 2016 r. decyzją Rady Gmina powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie z Filią w Bystrej.Obecnie w 2018 roku Biblioteka liczy 16 700 woluminów oraz 680 czytelników. Wypożyczono przeszło 8000 vol. Wszystkie książki są skatalogowane elektronicznie w programie Libra. Od 2019 r katalogowane będą w programie SowaCo roku księgozbiór jest uzupełniany o nowości dzięki Gminie Bystra- Sidzina oraz przez udział w Programie Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości do bibliotek Publicznych.Mimo ciągłych zmian organizacyjnych i lokalowych cel biblioteki pozostaje niezmienny; zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców. Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez akcje czytania, konkursy, warsztaty plastyczne, teatrzyki , spotkania autorskie wystawy przy współpracy lokalnych instytucji i organizacji.