Regulamin czytelni

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr17/2016 z dnia 4 lipca 2016r.
Dyrektora GBP w Sidzinie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

§ 1
1. Z Czytelni mogą korzystać: dorośli, młodzież i dzieci.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. Przyniesione do Czytelni książki należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.

§ 2
1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek i czasopism.
2. W Czytelni można korzystać: z księgozbioru i czasopism.
3. Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
4. Książki z księgozbioru oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u dyżurującego bibliotekarza.
5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
7. Przed opuszczeniem Czytelni należy książki zwrócić bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na właściwe miejsce.
§ 3
Kopiowanie czy kserowanie rysunków, planów, map oraz innych fragmentów wydawnictw należy uzgodnić z bibliotekarzem.

§ 4
W Czytelni uzyskać można informacje dotyczące posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w zbiorach.

§ 5
W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 (Dz.U. 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek, które to dane zostały odnotowane w karcie czytelnika. Czytelnik ma prawo do wglądu do tych danych oraz ich zmian.

§ 6
Swoje uwagi, wnioski i skargi czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.