Konkurs ” Najlepszy Czytelnik”

Konkurs „ Najlepszy Czytelnik”- 2-ga edycja
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA w roku szkolnym 2019 / 2020
Filia Bibliotecznej w Bystrej Podhalańskiej zaprasza do udziału w konkursie.
Cele konkursu:
• Promocja czytelnictwa.
• Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
• Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
Zasady konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej
oraz młodzieży i dorosłych
2.Konkurs trwa od 15.09.2019r do 30.05.2020 r.
3.Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której
wyrazem jest:
• liczba wypożyczonych książek,
• terminowość oddawania książek przez czytelnika,
• dbałość czytelnika o wypożyczone książki,
• kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.
4. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:
• uczniowie z klas IV – VIII szkoły podstawowej
• młodzież szkół średnich i dorośli
• klasy I – III
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 01.06.2020 r.
6. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Zapraszam – st .bibliotekarz Grażyna Sutor

spacer