Książka na telefon

Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie przypomina o możliwości wypożyczenia „Książka na telefon”. Oferta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie Sidziny, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub znajomych aby wypożyczyć książki.
By skorzystać z usługi „Książka na telefon” wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej pod numer 18-26-73-470 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły wypożyczanych książek. Książki dostarczane są do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie w pierwszy wtorek miesiąca przez pracowników biblioteki.
W ramach usługi „Książka na telefon” bibliotekarze udzielają również informacji telefonicznej na zapytania dotyczącej zbiorów bibliotecznych.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i zapoznaniem się z regulaminem ;;książki na telefon” na stronie biblioteki

REGULAMIN USŁUGI
„Książka na telefon”
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie

§ 1
1.Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, nie mające
możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie Garwolina.
2.Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3.Książki oraz audiobooki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w
godzinach: 9:00-16:00 tel. 18-26-73-470
4.Książki odbierane i dostarczane będą do domu czytelnika raz w miesiącu przez
pracowników GBP w Sidzinie
5. Przy zapisie czytelnik powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
6.Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić
zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie
bibliotekarz dostarczy zamówione książki.
7.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
8.Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy u których w domu panuje
choroba zakaźna.

§ 2
1.Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
2.Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3.Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
4.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek tylko wówczas , gdy nie
ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników
5.Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez
innych czytelników.
§ 3
1.Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w
doborze literatury.

§ 4
1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną,
powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2.Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
4.Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość
odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na
sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi
pokwitowani

spacer