Najlepszy czytelnik

Konkurs: Najlepszy Czytelnik rozstrzygnięty.
Biblioteka przyznała nagrody książkowe wśród dzieci , młodzieży i dorosłych. Laureaci oprócz nagród otrzymali certyfikaty czytelnika od biblioteki. Najlepsi w roku szkol. 2019 /2020 czytelnicy wśród dzieci i młodzieży to : Anna Migas, Karol Mikołajczyk, Kacper Miller, Natalia Mikołajczyk, Krystian i Sebastian Adamiec, Siepak Kinga, Śladewski Jakub, Aleksandra Mikołajczyk. Wśród dorosłych wyróżniono: Wirtelczyk Małgorzata, Jolanta Wędzel, Maria Sobinek, Pelagia Miller, Maria Gierat, Siepak Katarzyna, Grzegorz Miller. Dziękujemy i gratulujemy.

spacer